جديد ترين تورهاي مسافرتي جديد ترين تورهاي مسافرتي .

جديد ترين تورهاي مسافرتي

خانه هاي قديمي و تاريخي مشهد را در تورآگهي ببينيم

خانه هاي قديمي ومهم ترين خانه هاي تاريخي- در مشهد و طرقبه، شانديز

خانه هاي مسكوني و ساختمان هاي عمومي تاريخي كه در ذيل معرفي شده به لحاظ قدمت و اعتبار از اهميت فراواني برخوردار بوده و بيشتر آن ها توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگردي به ثبت رسيده و غالبا مسكوني و غير قابل بازديد هستند. اين خانه ها مربوط به دوره هاي قاجار و پهلوي است و به طور متوسط بين ۶۰ تا ۱۲۰ سال قدمت آن هاست. در جريان طرح هاي عمراني آستان قدس رضوي و شهرداري فقط در طي ۶ سال گذشته بيش از ۲۰ خانه ي تاريخي در مركز شهر تخريب شده و از ليست حذف گرديده است.

 

خانه قديمي-نقاط ديدني مشهد و طرقبه، شانديز

1. خانه ي ملك: خيابان ارگ، سه راه جم. منزل حاج حسين ملك، پسر ملك التجار واقف مشهور خراسان، وي يكي از ثروتمند ترين مردان ايران در صد سال گذشته محسوب مي شود. او در جواني براي اداره ي املاك و مستغلات پدرش، حاج كاظم ملك التجار به مشهد آمد، حاج حسين ملك سال ها اجاره دار املاك و مستغلات آستان قدس رضوي نيز بوده است. در حال حاضر خانه ي وي به عنوان مركز آموزش هنر هاي سنتي و خانه ي گردشگري مورد استفاده است؛ دوره قاجار.

2. خانه تابستاني ملك: انتهاي بلوار وكيل آباد، تفرجگاه وكيل آباد. اين خانه در ميان املاك شخصي وي قرار گرفته و مجسمه ي برنزي او هنوز در كنار ورودي خانه، مقابل استخر خود نمايي مي كند. در كنار آن به فاصله ي ۵۰ متر خانه ي ديگري وجود دارد كه متعلق به خدمه و كارگران وي بوده است.
3. خانه ي دختر ملك: خ. آخوند ۲۰، كوچه ي فروغ، پلاك ۴۱؛ دوره پهلوي. خانه طلايي: ميدان طبرسي، نبش كوچه نوغان۳؛ دوره پهلوي اول.
4. خانه ي داوري: خيابان خسروي، كوچه پاساژ خيام، پلاك ۲؛ دوره پهلوي.
5. خانه ي ظريف: خ. ارگ، كوچه شاهين فر، بن بست جهان؛ دوره پهلوي اول.
6. خانه نوريان: كوچه خامنه اي، مقابل بوستان محلي؛ دوره پهلوي اول.
7. خانه ي قديمي: خيبان چمران، چمران ۲، پلاك ۱۱۳.
8. خانه قديمي: خيابان چمران، نبش چهار راه گلستان غربي.
9. خانه ي قديمي: خيابان چمران، نبش چمران ۹، پلاك ۱۶۳.
10. خانه ي قديمي: خيابان چمران، داخل چمران ۱۱، پلاك ۲۶.
11. خانه قديمي: خيابان چمران، نبش چمران ۱۰، پلاك ۱۱۸.
12. خانه قديمي: خيابان چمران، بين چمران ۹ و ۱۱، پلاك ۵۹.
13. خانه ي قديمي: خيابان چمران، بين چمران ۷ و ۹، پلاك ۱۵۵.
14. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه سجاديه، پلاك ۶.
15. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه سجاديه، پلاك ۸.
16. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه سجاديه، پلاك ۳۲.
17. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه سجاديه، پلاك ۱۱.
18. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه شاهين فر، پلاك ۱۲۱.
19. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، نبش كوچه سجاديه ۱، پلاك ۷.
20. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه سجاديه، نبش سجاديه ۳.
21. خانه ي قديمي: ابتداي خيابان ارگ، كوچه سجاديه، مقابل پلاك ۴۶.
22. خانه ي قديمي: خيابان ارگ، بلوار مدرس، مدرس۶، پلاك ۹۰.
23. خانه ي قديمي: خيابان ارگ، خيابان گلستان، نبش جنت ۶، پلاك ۱۵.
24. خانه قديمي: خيابان ارگ، خيابان گلستان، جنت ۶، نبش كوچه زرافشان.
25. خانه قديمي: ميدان ده دي، امام خميني ۳۴، داخل كوچه، پلاك ۱۷.
26. خانه قديمي: ضلع جنوبي ميدان ده دي، انتهاي كوچه ي حسينيه، پلاك ۲۰.
27. خانه قديمي: چهار راه لشگر، خيابان بهار، پلاك ۳۰۹.
28. خانه قديمي: ميدان سعدي، حاشيه ميدان، اول سناباد.
29. خانه ي قديمي: ميدان سعدي، بين سناباد ۱و ۳، پلاك ۶۷.
30. خانه ي قديمي: خيابان سعدي، سعدي ۷، پلاك ۹۲.
31. خانه ي قديمي: خيابان سعدي، سعدي ۳، منزل روبرو.
32. خانه قديمي: خيابان سعدي، سعدي ۵، در مقابل پلاك ۱۳۲ شهيدي.
33. خانه ي قديمي: خيابان دانشگاه، كوچه اسرار، پلاك ۱۷.
34. خانه ي قديمي: خيابان دانشگاه، كوچه اسرار۵، پلاك ۷۷.
35. خانه ي قديمي: خيابان دانشگاه، دانشگاه ۱۶، كوچه سلسبيل، پلاك ۲۲.
36. خانه ي قديمي: حاشيه خيابان دانشگاه، مقابل برج آلتون، پلاك ۲۷۴.
37. خانه ي قديمي: نبش چهار راه دكترا، پلاك ۴، پشت كتابفروشي فلسطين.
38. خانه ي قديمي: خيابان خسروي نو، كوچه سرشور ۲۷، پلاك ۲۴.
39. خانه قديمي: خيابان خسروي نو، كوچه سرشور ۲۷، پلاك ۴۹.
40. خانه ي قديمي: خيابان خسروي نو، كوچه سرشور ۲۷، پلاك ۱۱۰.
41. خانه ي قديمي: خيابان خسروي نو، كوچه سرشور ۲۴، پلاك ۲۲۰.
42. خانه ي قديمي: خيابان خسروي نو، كوچه ي سرشور ۲۰، پلاك ۲۵۴.
43. خانه ي قديمي: خيابان سنايي۱۱، كوچه صنوبر، پلاك ۴.
44. خانه قديمي: خيابان سنايي۱۱، كوچه صنوبر۱، پلاك ۶.
45. خانه قديمي: خيابان سنايي۱۱، كوچه حكمت پور، مقابل پلاك ۸۹.
46. خانه ي قديمي: خيابان امام رضا(ع) ۵(كوچه چهنو) پلاك ۷۴.
47. خانه ي قديمي: خيابان امام رضا(ع) ۵(كوچه چهنو) پلاك۱۴۷.
48. خانه ي قديمي: خيابان امام رضا(ع) ۵(كوچه چهنو) پلاك ۲۱۲.
49. خانه قديمي: سه راه ادبيات، خيابان اسد زاده ۶، آخر كوچه، پلاك ۶۳.
50. خانه ي قديمي: سه راه ادبيات، خيابان اسد زاده ۶، آخر كوچه، پلاك ۶۳.
51. خانه ي قديمي: فلكه ي تختي، خيابان صاخب الزمان ۲، پلاك ۱۱۷.
52. خانه ي قديمي: فلكه دروازه قوچان، سنايي ۲، سمت چپ، پلاك ۱۷۳.
53. خانه ي قديمي: خيابان آخوند خراساني ۱۹، پلاك ۱۳۳.
54. خانه ي قديمي: خيابان توحيد، كوچه زردي، جنب هنرستان چراغچي.
55. خانه ي قديمي: خيابان پاسداران ۸، حاشيه خيابان، پلاك ۱۲۸.
56. خانه ي قديمي: خيابان پاسداران، پاسداران ۴، سمت راست، پلاك ۹.
57. خانه ي قديمي: خيابان پاسداران، پاسداران ۴/۱، سمت راست، پلاك ۵.
58. خانه ي موسوي: خيابان پاسداران پاسداران ۴/۱، سمت چپ، پلاك ۲۲.
59. خانه ي موسوي: بلوار وحدت ۲۱، كوچه كشميري ها، پلاك ۱۷؛ دوره پهلوي اول.
60. خانه لگزايي: خ. ارگ، خيابان جنت، پاركينگ شهرداري؛ دوره پهلوي اول.
61. خانه ي فولادي: ميدان امام رضا (ع) پلاك ۱۵۸؛ دوره پهلپي اول.
62. خانه قريشي: خيابان دانشگاه، ساختمان امور اداري دانشكده ي علوم پزشكي.
63. خانه ي مجيدنيا: خيابان آخوند خراساني ۲۰، پلاك ۱؛ دوره پهلوي.
64. خانه ي احمديان: خيابان آزادي، نوغان ۴، پلاك ۴؛ دوره پهلوي اول.
65. خانه ي پيشه وران: خ. خسروي، كوچه سه شهيد، پلاك ۴۲؛ دوره پهلوي اول.
66. خانه ي بني هاشم: خ. دانشگاه ۱۵، پلاك هاي ۲۸ و ۲۹؛ دوره پهلوي اول.
67. خانه ي دكتر سالاري: خيابان پاسداران، نبش پاسدران ۴/۱، پلاك ۵۸.
68. خانه ي قديمي داودي: خيابان توحيد؛ دوره قاجار.
69. خانه قديمي اميري: خيابان نواب صفوي۹؛ پلاك ۳۵۱؛ دوره قاجار.
70. خاته ي قديمي اكبر زاده: خ. آزادي، كوچه ساسان، پلاك ۴۹؛ دوره قاجار.
71. خانهي قندي (حسيني): ميدان شهدا، خيابان توحيد ۶، دوره پهلوي اول.
72. خانه قديمي زرين زاده: خيابان نواب صفوي ۱۱، پلاك ۶؛ دوره قاجار.
73. خانه قديمي وهاب زاده: خيابان آخوند خراساني ۹؛ دوره قاجار.
74. خانه ي قديمي عماد تربتي: خيابان دانشگاه، كوچه باغ سنگي، پلاك ۶۵.
75. خانه زرعي: خيابان آيت ا... شيرازي، كوچه ي ملا هاشم، كوچه ي حمام برق، پلاك ۲۹/۱؛ دوره پهلوي.
76. خانه ي اميني: پنجراه پايين خيابان، بلوار وحدت، وحدت ۱۳، پلاك ۲۱۵؛ دوره پهلوي اول.
77. خانه ي قديمي: ميدان بيمارستان امام رضا(ع)، ابن سيناي ۱، جنب مجتمع پزشكان كيميا، پلاك ۲+۱۱.
78. خانه ي موسوي: خيابان آزادي، آزادي ۳، كوچه شهيد رامين محمد زاده، روبروي پلاك ۷۲؛ دوره پهلوي.
79. خانه ي محمدي: خيابان نواب، كوچه ي عباسقلي خان، كوچه ي محمديه، كوچه ي ركابي، پلاك ۹۹؛ دوره ي پهلوي.
80. خانه ي سالاري: چهار راه شهدا، آرامگاه نادرشاه، نبش كوچه ي خوراكيان؛ دوره پهلوي اول.
81. خانه ي جواهري: خيابان ادرزگو، كوچه ي سرشور ۱۳، پلاك ۲۱۱؛ دوره ي پهلوي اول.
82. خانه ي خان منش: ابتداي خيابان ارگ، روبروي سازمان آموزش و پرورش، نبش كوچه ي سجادي؛ دوره پهلوي اول.
83. خانه ي حسن زاده: خيابان شاهين فر، كوچه جان بخت، كوچه عرفاني، پلاك ۱۰؛ دوره پهلوي اول.
84. خانه ي توكلي زاده: فلكه ي سراب، بين خيابان سعدي ۱۸ و ۲۰، پلاك ۴۹؛ دوره پهلوي اول.
85. خانه ي صاحب علم: خيابان خسروي، بازار سرشور ۱۴، اولين منزل سمت چپ؛ پهلوي اول.
86. خانه ي موسوي نژاد: ميدان شهدا، كوچه حاج آقا جان، جنب هتل غدير؛ دوره پهلوي اول.
87. خانه ي يزدان پرست: بلوار وحدت، وحدت ۲۱، كوچه ي تكيه ي داروغه، كوچه كشميري ها، پلاك ۴؛ دوره پهلوي اول.
88. خانه سبزواري زاده: چهار راه شهدا، خيابان شيرازي ۱۱، انتهاي كوچه؛ دوره پهلوي اول.
89. خانه شيخ الاسلامي: ميدان شهدا، سمت خواجه ربيع، كوچه هاشمي نژاد، پلاك ۸۷، دوره پهلوي اول.
90. خانه ي قديمي توكلي: خيابان نواب صفوي، كوچه عسگريه، سمت چپ، پلاك ۲۹؛ دوره قاجار.
91. خانه ي قديمي موسوي: خيابان امام رضا(ع) نرسيده به فلكه آب، كوچه ي كربلا؛ دوره قاجار.
92. خانه ي قديمي غفوري: خيابان نواب صفوي، كوچه عباسقلي خان، پلاك ۸۵؛ دوره قاجار.
93. خانه ي قديمي سيدان: بلوار وحدت، وحدت ۲۱، كوچه ي صفار شاهرودي، كوچه ي غلام حيدر پاك سيد، بلوك دوم؛ دوره قاجار.
94. خانه ي قديمي وطن چي: خيابان خسروي، جنب سراي عروس، طبقه دوم كاخ عروس و دفتر ثبت اسناد؛ دوره قاجار.
95. خانه ي قديمي كاظم زاده: اوايل خيابان خسروي، بعد از دومين كوچه ي فرعي، حاشيه ي خيابان؛ دوره قاجار.
96. خانه ي مسكوني عليزاده: خيابان رجايي، كوچه ي شوكت الدوله، پلاك ۴؛ دوره پهلوي.
97. خانه ي دكتر حشمت اعتمادي: خيابان آزادي، نبش چهار راه خسروي، كوچه ي شهيد مهاجر و پسران، پلاك ۷۱۹؛ دوره پهلوي اول.
98. خانه ي قديمي مسكوني تفتي: فلكه سراب، كوچه قائم مقامي، پلاك ۳؛ دوره قاجار.
99. خانه ي قديمي مسكوني ناظران: خيابان نواب صفوي، كوچه عسگريه، مقابل تكيه ي يزدي ها؛ دوره قاجار.
100. خانه ي مسكوني سزاوار سيدي: چهار راه لشگر، خيابان ملك الشعراي بهار ۲۵ (فرخي) سمت راست، نبش كوچه ي اول، جنب هنرستان متقيان، پلاك ۳۷.
101. خانه ي قديمي مسكوني كرماني: حاشيه ي نواب صفوي۱۱، پلاك ۱۳۲؛ دوره قاجار.
102. خانه ي قديمي مسكوني بلخاست: خيابان نواب صفوي ۱۱، كوچه باغ حسن، پلاك ۱۱؛ دوره قاجار.
103. خانه قديمي عباسيان حسيني: خيابان ادرزگو، بازار سرشور، سرشور ۳؛ دوره قاجار.
104. خانه ي قديمي اردكاني (دولابيان): بلوار وحدت، وحدت ۲۱، كوچه صفار شاهرودي، پلاك ۲۷؛ دوره ي قاجار.
105. خانه ي مستوفي (فرهنگ سراي بهشت): دروازه طلايي، جنب بنياد شهيد، منزل استاندار قديم خراسان؛ دوره پهلوي اول.
106. خانه ي قديمي داروغه ( حسينيه شورك): خيابان نواب صفوي، راسته ي حوض مسگران، كوچه داروغه، پلاك ۸؛ دوره قاجار.
107. خانه ي قديمي كوزه كناني ( حسينيه فروشاني ها): خيابان آيت ا... شيرازي، كوچه چهار باغ، كوچه پنجه، جنب حسينيه ي كويتي ها؛ دوره قاجار.
108. خانه ي قديمي اردمه: ۲۳ كيلومتري جنوب مشهد، انتهاي سيدي، جاده ي مغان، داخل روستاي اردمه، كنار رودخانه؛ دوره پهلوي.
109. خانه ي قديمي متروكه ي اردمه: ۲۳ كيلومتري جنوب مشهد، انتهاي سيدي، جاده مغان، قبل از روستا اردمه، سمت چپ، زير جاده؛ دوره ي پهلوي.
110. خانه قديمي شانديز: ۱۵ كيلومتري شمال غرب مشهد، قبل از فلكه سوم شانديز پلاك ۲۴۰، اين بنا د اختيار شبكه بهداشت است؛ دوره پهلوي.
111. خانه ي قديمي قريشي: ۳۱ كيلومتري شمال مشهد، جاده كلات، جاده ي كارده، دوراهي معين آباد، روستاي اندروخ. قريشي از ارباب هاي معروفي بوده كه املاكش تا منطقه مارشك و كريم آباد ادامه داشته است؛ دوره پهلوي.
112. خانه ي حكيم ابوالقاسم فروسي: ۱۵ كيلومتري شما مشهد، جاده كلات، نبش دوراهي كارده، روستاي پاز (فاز) در بلند ترين نقطه ي روستا، خانه ي منسوب به فردوسي قرار گرفته است.
113. خانه ي قديمي باغ چهار برج توس: ۱۵ كيلومتري شمال غرب مشهد، كيلومتر ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، قبل از پل كشف رود، سمت چپ، روستاي چهار برج؛ دوره ي قاجار.

 

نماي قديمي-نقاط ديدني مشهد و طرقبه، شانديز

1. نماي قديمي خانه ي كمالي: خيابان ارگ، تقاطع خسروي، دوره قاجار.
2. نماي خانه احمدي: خيابان آخوند خراساني، نبش كوچه ارگ؛ دوره ي پهلوي اول.
3. نماي خانه قهرمان پور: خيابان آزادي، كوچه مخابرات، پلاك ۹۲؛ دوره پهلوي اول.
4. نماي مطب اسكندري: خيابان ارگ، نبش كوچه آسيا؛ دوره پهلوي اول.
5. نماي مطب دكتر شيباني: خ. ارگ، نبش خيابان سعدي؛ دوره پهلوي اول.
6. نماي مطب دكتر ضيايي: تقاطع خيابان ارگ و خسروي، ضلع شمالي خيابان خسروي؛ دوره پهلوي.
7. نماي انبار كمالي: خيابان ارگ، نبش چعار راه سعدي، طبقه ي بالا ي لوازم ورزشي تخت جمشيد؛ دوره پهلوي اول.
8. نماي گرمابه ي سعدي: گتبد سبز، كوچه خامنه اي؛ دوره پهلوي اول.
9. نماي سراي عروس: خيابان خسروي، بين چهار طبقه و چهار راه خسروي؛ دوره پهلوي اول.
10. نماي قديمي سردر اداره ي گمرك: چهار راه مقدم طبرسي، داخل اداره ي كل گمركات خراسان رضوي.
11. نماي قديمي بدنه ي خيابان نواب صفوي: خيابان نواب صفوي، حد فاصل حرم تا ميدان عدالت، بين نواب ۲و ۴؛ دوره ي قاجار.
12. نماي قديمي سراي فولاد كار: نبش نواب صفوي ۱۰؛ دوره قاجار.
13. نماي قديمي بدنه ي كوچه ي سينما آسيا: خيابان آخوند خراساني۹، طبقه ي دوم سرتاسر كوچه سمت چپ مربوط به دوره قاجار است.
14. سراي حاج جواد: خيابان نواب صفوي ۱۳؛ دوره صفوي.
15. سراي عزيز اله اف: بست پايين، حاشيه حرم امام رضا(ع) كوچه ي عباسقلي خان، ساختمان قديمي سه طبقه ي چوبي، اين بنا در سال ۱۳۴۷ ق. تپسط حاج غلام حسين سالم مشهدي، به عنوان تجارت خانه ساخته شد مه در بين مردم مشهذ به نام بوتيك افغان معروف است و در آن لباس هاي خارجي مستعمل به فروش مي رود؛ دوره پهلوي اول.
16. دروازه قديمي دبيرستان فردوسي: خيابان دانش، دانش ۴؛ دوره پهلوي.


پيشنهاد ويژه ما به شما توركيش از مشهد

روستاهاي حيرت آور استان هرمزگان

روستاهاي ديدني استان گيلان


برچسب: خانه هاي قديمي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۰۷:۵۳ توسط:ياسر موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :