جديد ترين تورهاي مسافرتي جديد ترين تورهاي مسافرتي .

جديد ترين تورهاي مسافرتي

گردشي در اصفهان (1)

سياحتي در اصفهان، مهد هنرهاي ماندگار

معرفي -اصفهان مهد هنرهاي ماندگار 

در شهرهاي استان اصفهان كه اكثرا از شهر هاي تاريخي كشورمان هستند، بناهاي ارزشمندي وجود دارر. علاوه بر اين به نسبت شهر اصفهان كه به عنوان مركز استان و يكي از پنج شهر بزرگ كشور دستخوش نوسازي و تغيير و تحول زيادي شده است بافت سنتي خود را نسبتا حفظ كرده اند. از جمله بناهاي قابل تامل اين شهر ها بايد به مساجدي اشاره كرد كه شماري از آنها از جمله كهن ترين مساجد بنا شده در ايران هستند.به علت احترامي كه مردم محلي براي اماكن مذهبي قائل بوده و هستند اين مساجد پيوسته مورد بازسازي و مرمت قرار گرفته اند و به همين دليل خوشبختانه اكثر آنها نسبتا سالم مانده اند.شهرهايي كه در اين بخش معرفي مي شوند، در فاصله نسبتا كوتاهي از اصفهان قرار دارند و مي توان در يك گشت يك الي سه روزه از آنها بازديد كرد. اگر زمان كافي در اختيار داريد سفر به اين شهر ها خالي از لطف نيست و مي تواند اوقاتي به يادماندني براي شما به ارمغان آورد.

وجه تسميه  شهركاشان در-اصفهان مهد هنرهاي ماندگار 

به عقيده برخي از نويسنداگان دوره هاي اسلامي بناي كاشان به امر زبيده خاتون همسر هارون الرشيد خليفه عباسي انجام گرفته است و چون در آغاز كار براي تعيين تقشه حصار ديوار شهر جاي آن را كاه نشاني مي كردند از آن جهت كاه فشان ناميده شد كه تدريجا به كاشان مبدل گرديد. البته به روايتي ديگر ظاهرا در ابتدا اين ديار چهل حصاران ناميده مي شده و سپس در پي ماجراي شبه افسانه اي تعقيب و گريز فيروز ابولولو كاه فشان  و سپس كاشان شده است  پاره اي از محققين بر اين باورند كه چون نخستين فعاليت هاي عمراني در اين ناحيه بناهايي بودند كه به امر پادشاهان در فين احداث شده اند، به اين مناسبت آنجا را كي آشيان يعني خانه و جايگاه پادشاهات گفته اند.شاردن معتقد است كه لغت كاشان پارسي شده واژه يوناني كتسبوفنت است كه شهر كهن يوناني بوده است.ملك الشعرا بهار نوشته است: در فارسي ميانه لغات كاش، كاشان و كاشانه براي اشاره به معابد و بتخانه ها به كار مي رفته و بعد ها به مسون و سپس اسم خاص شهر ها شدكاشان را همچنين ماخوذ از نام قبايل كاسب مي دانند كه نعاصر با دوران سلطنت حمورابي در بين النهرين بودند و اسم خداي بزرگ آنها كاشو داشته و بعد با جمع بستن فارسي و افزودن الف و نون كاسيان و كاشيان و كاشان شده است.

پيش از اسلام كاشان-اصفهان مهد هنرهاي ماندگار 

با وجود اينكه اين شهر در هيچ دوره اي از پايتخت ايران نبوده امت در طول تاريخ پرفراز و نشيب كشورمان همراه اهميت ويژه خود را داشته است. كمتر شهري در ايران كه خود را از لحاظ مدنيت و آباداني با سرزمين كاشان برابري مي كند. از نتيجه تحقيقات علمي و بر اساس مدارك و منابع موثق چنين برمي آيد كه چشمه فين از دوره ما قبل تاريخ با همين وضعيت و كيفيت كنوني جاري بوده و آباداني هاي اطراف آن كه در حوادث طبيعي و تحولات اجتماعي گذشته چند بار ويران و زير رو شدند از بركت مجاورت با اين سرچشمه محددا ساخته و آباد شدند. هنگامي كه سرانجام سكنه بومي سيلك به دست نيروهاي مهاجم قتل عام شدند و شهر به آتش كشيده شد، مهاجمين فاتح ظاهرا در اطراف سيلك كاشان، آران، بيدگل و نياسر را بنا كرده اند.از سرگذشت كاشان در پيش از اسلام اطلاعات كمي در دسترس است. طبق يكي از روايات مذهبي دين مسيح، سه مغ زرتشتي كه هنگام ولادت حصضرت عيسي (ع) با هداياي گرانبهايي رهسپار بيت المقدس شدند كاشاني بودند و با حدااقل مبدا عزيمتشان شهر كاشان بود. اما طبق منابع تاريخي قدر مسلم آن است كه كاشان در ا اخر دوره ساساني واجد چنان اهميت است و داراي جمعيتي بوده كه پادشاهان آن سلسله دستور به بناي آتشكده هاي عظيمي در مناطق نياسر، ابيانه و خرمدشت داده اند.

قرون اول اسلامي در كاشان-اصفهان مهد هنرهاي ماندگار 

از آغاز حمله اعراب  به خاك ايران جنگجويان كاشب دوش به دوش با سپاهيان ايراني در ميدان هاي كارزار شدكت كردند و تا مايان كار جنگيدند.در اوايل دورهٔ اسلامي متون جغرافيايي از كاشان به عنوان شهري كوچك ياد كرده‌اند، بعدتر توسعه در فلات ايران و موقعيت مركزي كاشان و قرار داشتنش در مسير ارتباطات، اين شهر را به مركز مهم صنعتي بدل ساخت، از اين به بعد بيشتر به عنوان شهري در اندازه متوسط و البته موفق از كاشان ياد شده است. در حمله مغول شهر ويران مي‌شود و كمي بعدش دوباره بازسازي مي‌شود. در دورهٔ صفويه كاشان مورد توجه بوده‌است و پادشاهان غالباً در آن سكنا مي‌گزيدند و از اين شهر به عنوان مركزي تجاري بزرگ و ثروتمند ياد شده‌است. علي رقم آشوب‌هاي پس از صفويه و زلزله بزرگي كه در دوره كريم خان زند در كاشان مي‌آيد اين موقعيت تا حدودي حفظ مي‌شود اما آشوب‌هاي اواخر دوره قاجار و ناتواني در رقابت با نساجي اروپا موجب زوال شديد شهر مي‌شود. مس از شهر، كاشاني ها نيز مانند ساير ايرانيان آيين اسلام را پذيرفتند و به قول حكيم نظاني گنجوي :

گرچه عرب زد چو حرامي به ‌ما

داد يكي دين گرامي به ‌ما

گرچه ز جور جلفا سوختيم

ز آل علي معرفت آموختيم

الغرض اي شاه عجم‌، ملك جم

رفت وفنا گشت زبان عجم

نصف زبان را عرب از بين برد

نيم دگر لهجه به تركان سپرد

هر كه زبان داشت به مانند شمع

سوخت ‌تنش‌ زآتش‌ دل پيش جمع

زندي و سغدي همه بر باد رفت

پهلوي و آذري از ياد رفت‌

رفته بد از بين كلام دري

گر نگشودند در شاعري

پادشهاني به خراسان بدند

ك زگهر فَرّخ ساسان بدند

اهل سخن را، صله پرداختند

دفتر از اشعار دري ساختند

آنچه اثر مانده ازيشان به جا

شاهد صدقي است برين مدعا

از پس ايشان ملكان دگر

جايزه دادند به اهل هنر

از آغاز استيلاي اعراب كاشان در قلمرو اميرنشين اصفهان قرار گرفته و جزيي از ايالت الجبال شد. از آغاز پيدايش اختلاف عقيده براي جانشيني پيامبر اسلام و به خصوص از سال 40 ه.ق. كه معاويه بر مسند خلافت نشست بسياري از مردم كاشان گذشته از لزوم اطاعت امر پيامبر ص بر اثر انس و عادت ديرين به سلطنت هاي موروثي باستاني ايران بر اين عقيده بودند كه درخلافت حق ثابت حضرت علي بن ابي طالب ع است و پس از آن نيز به فرزندان ن او كه اولاد و اعقاب پيامبر هستند مي رسد. علت ديگر تمايل مردن واشان به خاندان حضرت علي غارت اموال و كشار و اسارت مردم در زمان عهد خليفه دوم عمربن خطاب بود.در دوران حكومت عمر بن خطاب گستردگي امپراتوري اسلام به شكل بي‌سابقه‌اي وسيع شد و همه سرزمين‌هاي تحت حكومت ساسانيان و دو سوم امپراتوري روم شرقي را در بر مي‌گرفت. حملات وي به امپراتوري ايران در دوران ساساني در مدت كمتر از ۲ سال موجب سقوط اين دودمان گرديد.وي بنابر نقل منابعي از قدرتمندترين خليفه در ميان خلفاي راشدين و نيز يكي از بزرگ‌ترين و تأثيرگذارترين فرمانروايان مسلمان در تمام طول تاريخ است. دوران خلافت وي از ۲۳–۱۳ هجري/۶۴۴–۶۳۴ ميلادي است. وي دومين خليفه از خلفاي راشدين بود كه تحت فرمان او، سپاهيان عرب، سرزمين بين‌النهرين و سوريه را فتح نموده و نيز استيلاي بر ايران و مصر را آغاز كردند.پس از مهاجرت نخستين مسلمانان به مدينه كه در سال ۶۲۲ ميلادي انجام گرديد، عمر به همراه دوست نزديكش ابوبكر به يكي از مشاوران نزديك محمد بدل شدند. در اين سال جايگاه عمر در حكومت اسلامي به رهبري محمد، با ازدواج محمد بن عبدالله با حفصه دختر عمر مهم‌تر گرديد.

در به خلافت رسيدن ابوبكر پس از درگذشت محمد، عمر بن خطاب نقش مهمي را ايفا نمود. جانشيني ابوبكر كه اهل مكه بود براي مسلمانان مدينه خوشايند نبود. در اين گزينش تلاش عمر در قانع كردن و قبولاندن اين جانشيني براي اهالي مدينه، نتيجه‌بخش بود.

ابوبكر به عمر اطمينان ويژه‌اي داشت و او را جانشين خود گماشت. عمر بن خطاب نخستين كسي بود كه خود را اميرالمؤمنين ناميد.

عمر در سراسر گستره حكومت اسلامي قوانين و سياست‌هاي خود را در كنترل داشت و اصول حكومتي را براي حاكمان ولايات و سرزمين‌هاي تسخير شده يادآوري مي‌نمود. ساختار اين اصول حكومتي و حقوقي در برخي از حكومت‌هاي پس از او همچنان پابرجا بود. عمر بن خطاب ۱۰ سال پس از به خلافت رسيدن در مركز حكومت اسلامي (مدينه) توسط شخصي ايراني به نام پيروز نهاوندي ترور و نهايتاً كشته شد.بنا بر دانشنامه بريتانيكا، عمر حاكمي نيرومند، سختگير در برابر متخلفين، پرهيزگار و خشن بود. اهل سنت به دليل دادگري و اقتدارگرايي او احترام ويژه‌اي براي او قائل هستند.

شيعيان معتقد هستند در رويداد غدير خم محمد، علي را به عنوان جانشين خود تعيين نمود لذا ابوبكر، عمر و عثمان را سزاوار حكومت پس از محمد نمي‌دانند.

در زمان خلافت هارون الرشيد كاشان و قم از حوزه وسيع اصفهان جدا شدند و به دستور زبيده خاتون همسر سوگلي هارون الرشيد دژي مستحكم در اطراف شهر بنا شد اما دو زلزله سهمگين در سال هاي 239و246 ه.ق. آن را به كلي ويران كرد. در عهد ديلميانط، شهر كاشان مجددا بازسازي شد. از جمله بناهاي به يادگار مانده از آن عصر مي توان به بناي اصلي مسجد جامع ص 187 و بقعه قاضي اسدالله اشاره كرد.معرفي بهترين تورهاي داخلي و تورهاي خارجي در سايت تور آگهي

                                                                                     ***تورآگهي افتخار ميزباني شما را دارد.

                                                                                                                     پيشنهاد ويژه تورآگهي :  تور دبي از مشهد

                                                                                                                                                           جاذبه هاي ديدني اصفهان


برچسب: اماكن مذهبي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ دى ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۲۶:۱۸ توسط:ياسر موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :