روستا هاي استان همدان و جاذبه هاي آن

وركانه- روستاي استان همدان

وركانه در 18 كيلومتري جنوب شرقي همدان با آب و هواي معتدل كوهستاني در پيرامون قنات روستا شكل گرفته و قدمت آن به دوره صفوي مي رسد. روستائيان به زبان هاي آذري، فارسي و كردي سخن مي گويند و مذهب شيعه دارند. اقتصاد وركانه بر زراعت و دامداري استوار است.

كوچه باغ هاي پيچ در پيپ، خانه هاي قديمي، درختان بلند قامت و طبيعت كوهستاني، فضاي عمومي روستا را تشكيل مي دهند. حواشي سرسبز رودخانه هاي سيمين و وركانه و ارتفاعات پيرامون و دره هاي خان و جن، از تفرجگاه هاي اين روستاست. مسجد قديمي، اصطبل پرورش اسب با معماري ويژه، قلعه مهري خانم با شكل چليپيا، معماري سنگي روستا و زيارتگاه غيب از آثار تاريخي آن است.

ترانه هاي بابا طاهر عريان، باياتي هاي آذري، موسيقي عاشيقي، رقص سربازي، سه پا و نيز بازي هاي محلي گردو بازي، قاپ بازي و الك دولك در وركانه رواج دارد. انواع آش مانند اوماج، پلته، واره، جو و ترخينه از غذاهاي محلي آن است.

روستاي وركانه در مسير كوچ عشاير قرار دارد كه در بهار و پائيز جلوه خاصي به آن مي بخشند.

 

خاكو-روستاي استان همدان

خاكو در حدود 500 سال قدمت دارد و تاريخ آن به دوره صفدي مربوط مي شود. روستاي خاكو با شهرهاي همدان 7 كيلومتر فاصله دارد.

مردم روستاي خاكو به زبان فارسي سخن مي گويند و پيرو مذهب شيعه مي باشند. اقتصاد خاكو بر زراعت و دامداري استوار شده است. اين روستا در شيبي تند و بر بستري از زمين سنگي استقرار يافته و در ميان باغ هاي وسيع ميوه و انواع درختان محصور شده است كه همراه با چشم انداز كوهشتان، جلوه اي جذاب تماشايي دارد.

جنگل ها، مراتع و ييلاقات از جاذبه هاي طبيعي آن به شمار مي روند.

بناي بقعه بابا طاهر عرياناز آثار تاريخي دوره صفوي است. مردم روستا داستان هايي از بابا طاهر نقل مي كنند.

باب سليماني، عبدالقادر خان، آواز هاي كردي، چوبي و ساير ترانه هاي محلي از انواع نغمه هاي رايج در روستاست.

مراسم عروسي در خاكو، آداب ويژه اي دارد. تركه بازي، گردو بازي و هفت سنگ در روستا خاكو شامل آش هاي هروش، بلغورات، كالوچ و اوماج و ترخينه مي باشد.


از اينكه با تورآگهي همراه هستيد سپاسگذاريم.

الف) مطالعه مطالب گردشگري بيشتر:

ب) پيشنهادهاي مسافرتي تورآگهي:

  • برترين پيشنهادهاي تور كيش  همه آژانس هاي ايران 
  • برترين پيشنهادهاي تورشمال  همه آژانس هاي ايران
  • برترين پيشنهادهاي تور مشهد  همه آژانس هاي ايران